piktor -
Oleg Solovyov
Altari i pergamonit
Altari i pergamonit. Skulpturë antike. 30letër x20, bojë shkrimi. 2004
05.01.2018
Kuvendi Hall Akademia e Arteve të quajtur pas Stieglitz. 110X70, karton, laps, pastel. 2006
07.01.2018

Stacioni hekurudhor Vitebsk. 60x60, letër e zezë, stilolaps i bardhë helium. 2005

kryesor » grafikë » Stacioni hekurudhor Vitebsk. 60x60, letër e zezë, stilolaps i bardhë helium. 2005

Stacioni hekurudhor Vitebsk. 60x60, letër e zezë, stilolaps i bardhë helium. 2005