piktor -
Oleg Solovyov

Altari i pergamonit

Altari i pergamonit. Skulpturë antike. 110X70, karton, shënues, bojë uji opake. 2005