צייר -
אולג סולוביוב

פטרוגרדקה. 50X90, סמן מלאכה .2005

פטרוגרדקה. 50X90, סמן מלאכה .2005