צייר -
אולג סולוביוב
פטרוגרדקה. 50X90, סמן מלאכה .2005
08.02.2018
ארוחת ערב. צבע יתושים.
ארוחת ערב, 60x80sm, בד, שמן. 40 000p.
03.03.2018

הגג של סנט פטרסבורג. 60kh45, נייר, גואש, 2001

עיקרי » ציור » הגג של סנט פטרסבורג. 60kh45, נייר, גואש, 2001

הגג של סנט פטרסבורג. 60kh45, נייר, גואש, 2001