צייר -
אולג סולוביוב
מסגד על פטרוגרדקה. 45X90, נייר שחור, עט לבן ג'ל .2005
06.02.2018
פטרוגרדקה. 50X90, סמן מלאכה .2005
08.02.2018

מחלקת בניין שטיגליץ האקדמיה לעיצוב, רחוב צ'ייקובסקי, 60x86, נייר, גואש, 2002

עיקרי » ציור » מחלקת בניין שטיגליץ האקדמיה לעיצוב, רחוב צ'ייקובסקי, 60x86, נייר, גואש, 2002

מחלקת בניין שטיגליץ האקדמיה לעיצוב, רחוב צ'ייקובסקי, 60x86, נייר, גואש, 2002