آرٹسٹ -
اولیگ سولوویف
портрет жены
Портрет Оли, کرافٹ, гуашь 48х68см
10.02.2018
Косатики 2018, کاغذ, روشنائی, 70х 90, кот, кошка
Косатики, картина маслом 70х90см. 30 000P.
04.03.2018

Ужин, 60х80см, کینوس, تیل. 40 000P.

گھر » پینٹنگ » Ужин, 60х80см, کینوس, تیل. 40 000P.

Ужин. Комары на голове.

Ужин. Комары на голове. Масло 80х60. 2008