آرٹسٹ -
اولیگ سولوویف
Ужин. Комары на голове.
Ужин, 60х80см, کینوس, تیل. 40 000P.
03.03.2018
Космокот 2018, کینوس, تیل, 90х70см 35 000P.
05.03.2018

Косатики, картина маслом 70х90см. 30 000P.

گھر » گرافکس » Косатики, картина маслом 70х90см. 30 000P.

Косатики. картина маслом, кот, кошка, коты, кошки

Косатики. (картина маслом 70х90см, кот, кошка, коты, кошки)

Картина в интерьере

Картина в интерьере

роспись стены

роспись стены

Дизайн футболки с котом Дизайн футболки с котом

Дизайн футболки с котом

Косатики 2018, کاغذ, روشنائی, 70х 90, кот, кошка

Косатики (کاغذ, روشنائی, 70х90см)