చిత్రకారుడు -
ఒలేగ్ Solovyov
  • 8 964 362 30 50
  • sovdesign@mail.ru
  • © ఒలేగ్ Solovyov
  • లో చేసిన 1998
Как подобрать картины к интерьеру
05.05.2018
Картина в интерьере
Живопись в интерьере квартиры
03.09.2018
ప్రధాన » వార్తలు » Тренды в современном искусстве

Тренды в современном искусстве

Современное искусство и арт-рынок расширяется с каждым днем. అయితే, సాంకేతిక కొత్త కళాకారులు మరియు పోకడలు కలిసే ఒక కొత్త ప్రేరణను ఇచ్చింది. ఈ ప్రదర్శనలు మరియు సంగ్రహాలయాలు సందర్శించండి అవసరం లేదు, కొత్త డైరెక్టరీ విడుదల అనుసరించండి: ఇంటర్నెట్కు కనెక్ట్ తగినంత - ఈనాటికీ ప్రాచీన కాలం నుండి కళా ప్రపంచంలో కళ్ళు ముందు కనిపిస్తుంది. యొక్క సమకాలీన కళలో ప్రస్తుత పోకడలను ఎదుర్కోవటానికి లెట్.

ఈ వ్యాసం గ్రాఫిక్స్ ప్రపంచంలో ప్రధాన పోకడలు విశ్లేషించడానికి, ప్రదర్శనలు మరియు సంస్థాపనలు.

గ్లిచ్ ప్రభావం

గ్రాఫిక్ డిజైన్ ప్రపంచంలో చాలా ఆసక్తికరమైన వీక్షణ చిత్రాలు. Достигается путем искажения картинки, так называемый эффект глюка, особенно в цифровом мире – популярная тенденция у художников. Раньше такие искривления, деформации невероятно раздражали. Однако современное искусство шагнуло на несколько ступенек выше: то, что раньше было браком, сейчас создают специально. 2018 годпоистине время, когда изображения с глитч эффектом захватывают мир.

современное искусство

Композиции из книг

Опять же вид скульптур, которые десятилетия назад невозможно было себе представить. С развитием электронного формата, бумажный вариант, к сожалению, переживает не самый лучший период существования. Однако, художники видят мир совершенно другими глазами и то, что для других просто предмет, для них это материал для создания шедевров. Именно стопки книг стали тем строительным материалом, из которого рождаются невероятные фигуры, строения. При этом форма и содержание могут либо дополнять друг друга, либо вступать в конфликт, порождая разностороннюю реакцию у зрителей.

Одни художники предпочитают мотивы флоры и фауны, например Рэйчел Аше (Rachael Ashe), иные, как Анук Круитоф (Anouk Kruithof) ఇది గోడలు నాసిరకం విగ్రహాన్ని సృష్టించి. సృజనాత్మక ప్రజలు పేపర్ను పుస్తకాల చాలా రూపం, నిఘంటువు, జ్ఞాపకాల ఒక కావ్యదేవతగా. వారి చేతులు, ప్రేక్షకుల పూర్తిగా భిన్నంగా కోణం తో ఒక పుస్తకం చూస్తారు, కానీ తక్కువ అందమైన.

లెగో డిజైనర్లు నుండి శిల్పాలు

ఇది భావించలేము, లేదా ఈ అసాధారణ కూర్పులు సృష్టికర్తలు కేవలం ఆత్మ పెరగడం లేదని, లేదా కేవలం తగినంత ఆడాడు. అయితే, కళాకారులు కేవలం అస్పష్టం విగ్రహం సృష్టించడానికి, సాధారణ పైరేట్ నౌకలు లేదా కోటలు, మరియు అద్భుతమైన స్థాయి మరియు రూపంలో, совершенно не детские объекты прикладного искусства.

Почти полвека назад был создан этот знаменитый конструктор, и мало найдется в мире людей, которые не пробовали строить из деталек что-либо. Но для художников даже такой банальный на первый взгляд материал стал ступенькой к новому направлению в мире современного искусства. Один из самых известных в мире создателей таких невероятных композиций – американский нео-скульптор Nathan Sawaya. Вот только некоторые из его работ: репродукция картины Эдварда Мунка «Крик», копия Парфенона и, наконец, четырехметровый скелет тираннозавра.

Тренды в современном искусстве

Нитяные и веревочные инсталляции

Что же делают из, казалось бы, обычных веревок или ниток? Художники подошли к этим привычным предметам обихода с непривычной стороны. Ими не шьют или вышивают, а плетут.

К примеру, японка Чихару Шиота оплетает нитями комнаты либо разнообразные предметы. Некоторые зрители восхищаются работами, иные считают их мрачными и ужасающими. Однако, равнодушных не остается. Мексиканец Габриэль Дэйв создает потрясающие масштабные инсталляции из радужных нитей. Своими работами автор пытается задуматься о потребности человека в защите и укрытии. Скотт Хоув из нитей, веревок, бечевок, канатов плетет паутины. А вот Эмиль Лукас, используя такой необычный материал, рисует картины. Вернее обматывает цветными нитями деревянную доску, создавая потрясающие абстрактные узоры.

Упомянуты только несколько художников. В мире много авторов, которые создают потрясающие по своей неповторимости инсталляции, размышляя на всевозможные темы, которые их трогают.

Авторский оригинал

Интересный тренд, который позволяет шедевр покупать не только миллионерам и коллекционерам искусства. Эпоха копипаста позволила по-иному взглянуть на идею выпуска произведений искусства в нескольких вариантах и в разных ценовых категориях.

О чем же речь. Картина печатается ограниченным тиражом либо на бумаге, либо на холсте. При этом каждая копия является оригиналом, что подтверждено сертификатами.

Интерактивный стрит-арт

Жанры стрит-арта многообразны и разносторонни: авторы стараются не просто представить публике свои работы, но и вовлечь зрителей в свою игру. Уличным искусством сейчас никого не удивишь – одни видят в этом вандализм, а другие рассматривают и обсуждают особенно понравившиеся работы. Очень многие известные в мире искусства художники пробуют себя в таком оригинальном жанре, но анонимно.

Главное в этих изображениях – это идея, которую пытается автор донести до зрителей.

Маленькие человечки

Потрясающие миры, которые создают художники, вовлекая настоящие предметы или живых существ, а также создавая очень маленьких человечков. Темы мирков невероятно многообразны: параллельная реальность, детство или обычный момент из жизни. Миниатюры вызывают восхищение своей точностью. Особенно когда мастер с потрясающей фантазией переносит реалии жизни в небольшое пространство.

Одни авторы обыкновенную фисташку превращают в марсианское растение, другие шкатулку наполняют растениями, песком и людьми, а у третьих бутылка фантов для человечков – это целый завод для наполнения виноградинок.

Современное искусство вышло за рамки художественных центров и колледжей, оно совершенно не похоже на то, что принято показывать в музеях. И все это замечательно, ведь не стоит создавать границ, а фантазия бесконечна. Поэтому в будущем следует ожидать появления еще больше необыкновенных тенденций, благодаря которым авторы порадуют зрителей оригинальными работами.

సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ లో చిత్రాలు అమ్మకానికి, картины на заказ, картины для интерьера.

Цены живопись маслом на холсте. Цена на рисунок, గ్రాఫిక్స్, సిరా, గోవాష్, కాగితం, попарт, అవాంట్-గార్డ్, современное искусство, художник.

Цена: నుండి 15 000p. срок: నుండి 2 дней

Примеры моих работ: живопись | рисунок | портфолио