చిత్రకారుడు -
ఒలేగ్ Solovyov
  • 8 964 362 30 50
  • sovdesign@mail.ru
  • © ఒలేగ్ Solovyov
  • లో చేసిన 1998
портрет жены
Портрет Оли, క్రాఫ్ట్, гуашь 48х68см
10.02.2018
Косатики 2018, కాగితం, тушь, 70x90, кот, кошка
Косатики, картина маслом 70х90см. 30 000р.
04.03.2018

Ужин, 60х80см, కాన్వాస్, масло. 40 000р.

ప్రధాన » పెయింటింగ్ » Ужин, 60х80см, కాన్వాస్, масло. 40 000р.

Ужин. Комары на голове.

Ужин. Комары на голове. Масло 80х60. 2008