చిత్రకారుడు -
ఒలేగ్ Solovyov
  • 8 964 362 30 50
  • sovdesign@mail.ru
  • © ఒలేగ్ Solovyov
  • లో చేసిన 1998
Крыши Петербурга. 60х45, కాగితం, గోవాష్, 2001
09.02.2018
Косатики 2018, కాగితం, тушь, 70x90, кот, кошка
Косатики, картина маслом 70х90см. 30 000р.
04.03.2018

Ужин, 60х80см, కాన్వాస్, масло. 40 000р.

ప్రధాన » పెయింటింగ్ » Ужин, 60х80см, కాన్వాస్, масло. 40 000р.

Ужин. Комары на голове.

Ужин. Комары на голове. Масло 80х60. 2008