ပန်းချီဆရာ -
Oleg Solovyov
Petrogradka. 50х90, ယာဉ်အမှတ်အသား။ 2005
08.02.2018
ဇနီး၏ပုံတူ
Oli ၏ပုံတူ, Kraft, gouache 48x68cm
10.02.2018

ပီတာစဘတ်၏ခေါင်မိုး. 60х45, စက္ကူ, gouache, 2001

အဓိက » ပန်းချီ » ပီတာစဘတ်၏ခေါင်မိုး. 60х45, စက္ကူ, gouache, 2001

ပီတာစဘတ်၏ခေါင်မိုး. 60х45, စက္ကူ, gouache, 2001