ચિત્રકાર -
Oleg Solovyov
ઓર્કાસ 2018, કાગળ, શાહી, 70h90, кот, બિલાડી
ઓર્કાસ, ઓઇલ પેઇન્ટિંગ 70x90cm. 30 000પી.
04.03.2018
કાવતરું. પેઇન્ટિંગ, કેનવાસ, તેલ
એનિમલ રિધમ ઝેડ, કેનવાસ, તેલ, 90h70 સે.મી, 40 000પી.
16.03.2018

કોસ્મોસ 2018, કેનવાસ, તેલ, 90h70 સે.મી 35 000પી.

મુખ્ય » ગ્રાફિક્સ » કોસ્મોસ 2018, કેનવાસ, તેલ, 90h70 સે.મી 35 000પી.

કોસ્મોસ 2018, કેનવાસ, તેલ, 90h70 સે.મી

આંતરિક પેઈન્ટીંગ

કોસ્મોસ 2018, કેનવાસ, તેલ, 90h70 સે.મી

Футболка черная с котом Тайсон

Футболка черная с белым котом Тайсон

કોસ્મોસ 2018, કાગળ, gouache, 90h70 સે.મી