نقاش -
اولگ Solovyov
ایستگاه ویتبسک. 60kh60, کاغذ سیاه و سفید, هلیم دسته سفید. 2005
06.01.2018
شکل سوسک. حشرات چوب غول.
شکل سوسک. حشرات چوب غول.
08.01.2018

سالن مجمع آکادمی هنرهای بعد از استیگلیتز نام. 110X70, مقوا, مداد, نقاشی با مداد رنگی. 2006

اصلی » گرافیک » سالن مجمع آکادمی هنرهای بعد از استیگلیتز نام. 110X70, مقوا, مداد, نقاشی با مداد رنگی. 2006

سالن مجمع آکادمی هنرهای بعد از استیگلیتز نام. 110X70, مقوا, مداد, نقاشی با مداد رنگی. 2006