نقاش -
اولگ Solovyov
محراب پرگامون
محراب پرگامون. مجسمه سازی آنتیک. 30مقاله X20, جوهر. 2004
05.01.2018
سالن مجمع آکادمی هنرهای بعد از استیگلیتز نام. 110X70, مقوا, مداد, نقاشی با مداد رنگی. 2006
07.01.2018

ایستگاه ویتبسک. 60kh60, کاغذ سیاه و سفید, هلیم دسته سفید. 2005

اصلی » گرافیک » ایستگاه ویتبسک. 60kh60, کاغذ سیاه و سفید, هلیم دسته سفید. 2005

ایستگاه ویتبسک. 60kh60, کاغذ سیاه و سفید, هلیم دسته سفید. 2005