họa sĩ -
Oleg Solovyov

bức chân dung của vợ

Chân dung của Oli 2018 kraft, bột màu 48h68sm.

bức chân dung của vợ