họa sĩ -
Oleg Solovyov
cầu Anichkov, 80X40, giấy, thuốc vẻ trộn keo, 2002
02.01.2018
cầu ngân hàng, 80kh60, giấy, thuốc vẻ trộn keo, 2002
cầu ngân hàng, 80kh60, giấy, thuốc vẻ trộn keo, 2002
04.01.2018

Pergamon bàn thờ. điêu khắc cổ. 70X70 kraft, đánh dấu. 2004

chủ yếu » đồ họa » Pergamon bàn thờ. điêu khắc cổ. 70X70 kraft, đánh dấu. 2004

Pergamon bàn thờ

Pergamon bàn thờ. điêu khắc cổ. 70X70 kraft, đánh dấu. 2004