họa sĩ -
Oleg Solovyov
cầu ngân hàng, 80kh60, giấy, thuốc vẻ trộn keo, 2002
cầu ngân hàng, 80kh60, giấy, thuốc vẻ trộn keo, 2002
04.01.2018
Nhà ga Vitebsk. 60kh60, чёрная бумага, гелиевая белая ручка. 2005
06.01.2018

Pergamon bàn thờ. điêu khắc cổ. 30х20 бумага, mực. 2004

chủ yếu » đồ họa » Pergamon bàn thờ. điêu khắc cổ. 30х20 бумага, mực. 2004

Pergamon bàn thờ

Pergamon bàn thờ. điêu khắc cổ. 30х20 бумага, mực. 2004