họa sĩ -
Oleg Solovyov
cảnh quan đô thị
05.02.2018
Các bộ phận xây dựng Stieglitz Học viện Thiết kế, đường Tchaikovsky, 60x86, giấy, thuốc vẻ trộn keo, 2002
07.02.2018

Мечеть на Петроградке. 45x90, чёрная бумага, гелевая белая ручка.2005

chủ yếu » đồ họa » Мечеть на Петроградке. 45x90, чёрная бумага, гелевая белая ручка.2005

Мечеть на Петроградке. 45x90, чёрная бумага, гелевая белая ручка.2005

Мечеть на Петроградке. 45x90, чёрная бумага, гелевая белая ручка.2005