họa sĩ -
Oleg Solovyov
Петроградка. 50x90, крафт-маркер.2005
08.02.2018
bữa tối. muỗi màu.
bữa tối, 60x80sm, tranh sơn dầu, dầu. 40 000P.
03.03.2018

mái nhà của St Petersburg. 60kh45, giấy, thuốc vẻ trộn keo, 2001

chủ yếu » bức tranh » mái nhà của St Petersburg. 60kh45, giấy, thuốc vẻ trộn keo, 2001

mái nhà của St Petersburg. 60kh45, giấy, thuốc vẻ trộn keo, 2001