họa sĩ -
Oleg Solovyov
Петроградка. 50x90, крафт-маркер.2005
08.02.2018
bức chân dung của vợ
Chân dung của Oli, kraft, bột màu 48h68sm
10.02.2018

mái nhà của St Petersburg. 60kh45, giấy, thuốc vẻ trộn keo, 2001

chủ yếu » bức tranh » mái nhà của St Petersburg. 60kh45, giấy, thuốc vẻ trộn keo, 2001

mái nhà của St Petersburg. 60kh45, giấy, thuốc vẻ trộn keo, 2001