họa sĩ -
Oleg Solovyov
Kosatiki 2018, giấy, mực, 70x90, кот, con mèo
Kosatiki, sơn dầu 70h90sm. 30 000P.
04.03.2018
âm mưu. bức tranh, tranh sơn dầu, dầu
Animal nhịp Z, tranh sơn dầu, dầu, 90x70sm, 40 000P.
16.03.2018

Kosmokot 2018, tranh sơn dầu, dầu, 90x70sm 35 000P.

chủ yếu » đồ họa » Kosmokot 2018, tranh sơn dầu, dầu, 90x70sm 35 000P.

Kosmokot 2018, tranh sơn dầu, dầu, 90x70sm

Картина в интерьере

Kosmokot 2018, tranh sơn dầu, dầu, 90x70sm

Футболка черная с котом Тайсон

Футболка черная с белым котом Тайсон

Kosmokot 2018, giấy, thuốc vẻ trộn keo, 90x70sm