họa sĩ -
Oleg Solovyov
mái nhà của St Petersburg. 60kh45, giấy, thuốc vẻ trộn keo, 2001
09.02.2018
Kosatiki 2018, giấy, mực, 70x90, кот, con mèo
Kosatiki, sơn dầu 70h90sm. 30 000p.
04.03.2018

bữa tối, 60x80sm, tranh sơn dầu, dầu. 40 000p.

chủ yếu » bức tranh » bữa tối, 60x80sm, tranh sơn dầu, dầu. 40 000p.

bữa tối. muỗi màu.

bữa tối. muỗi màu. 80x60 dầu. 2008