họa sĩ -
Oleg Solovyov
bức chân dung của vợ
Chân dung của Oli, kraft, bột màu 48h68sm
10.02.2018
Kosatiki 2018, giấy, mực, 70x90, кот, con mèo
Kosatiki, sơn dầu 70h90sm. 30 000p.
04.03.2018

bữa tối, 60x80sm, tranh sơn dầu, dầu. 40 000p.

chủ yếu » bức tranh » bữa tối, 60x80sm, tranh sơn dầu, dầu. 40 000p.

bữa tối. muỗi màu.

bữa tối. muỗi màu. 80x60 dầu. 2008