họa sĩ -
Oleg Solovyov

Pergamon bàn thờ

Pergamon bàn thờ. điêu khắc cổ. 110х70, các tông, đánh dấu, thuốc vẻ trộn keo. 2005