rassom -
Oleg Solovev
kechki ovqat. burga rang.
kechki ovqat, 60x80sm, polotno, neft. 40 000p.
03.03.2018
Kosmokot 2018, polotno, neft, 90x70sm 35 000p.
05.03.2018

Kosatiki, neft rasmlar 70h90sm. 30 000p.

asosiy » grafik » Kosatiki, neft rasmlar 70h90sm. 30 000p.

Kosatiki. картина маслом, кот, mushuk, коты, Mushuklar

Kosatiki. (neft rasmlar 70h90sm, mushuk, mushuk, Mushuklar, Mushuklar)

ichki rasmlar

ichki rasmlar

роспись стены

роспись стены

Дизайн футболки с котом Дизайн футболки с котом

Дизайн футболки с котом

Kosatiki 2018, qog'oz, siyoh, 70X90, кот, mushuk

Kosatiki (qog'oz, siyoh, 70х90см)