rassom -
Oleg Solovev

ko'cha Pestelya, cherkov, 86x40, qog'oz, Guvaş bo'yoqlardan, 2002