pintor -
Oleg Solovyov

Tulay ng bangko, 80x60, papel, gowash, 2002

Tulay ng bangko, 80x60, papel, gowash, 2002