• 8 964 362 30 50
  • sovdesign@mail.ru
  • © Oleg Solovyov
  • ที่เกิดขึ้นใน 1998
ภาพของภรรยาของเขา
ภาพของ Oli, คราฟท์, 48h68sm gouache
10.02.2018
Kosatiki 2018, กระดาษ, หมึก, 70X90, кот, แมว
Kosatiki, ภาพวาดสีน้ำมัน 70h90sm. 30 000น.
04.03.2018

อาหารเย็น, 60x80sm, ผ้าใบ, น้ำมัน. 40 000น.

หลัก » จิตรกรรม » อาหารเย็น, 60x80sm, ผ้าใบ, น้ำมัน. 40 000น.

อาหารเย็น. สียุง.

อาหารเย็น. สียุง. 80x60 น้ำมัน. 2008