చిత్రకారుడు -
ఒలేగ్ Solovyov
  • 8 964 362 30 50
  • sovdesign@mail.ru
  • © ఒలేగ్ Solovyov
  • లో చేసిన 1998
Petrogradka న మసీదులో. 45x90, నల్ల కాగితం, జెల్ తెలుపు ruchka.2005
06.02.2018
పెట్రోగ్రాడ్కా. 50x90, క్రాఫ్ట్ మార్కర్. 2005
08.02.2018

భవనం నమూనా విభాగం అకాడమీ Stieglitz, చైకోవ్స్కి వీధి, 60x86, కాగితం, గోవాష్, 2002

ప్రధాన » పెయింటింగ్ » భవనం నమూనా విభాగం అకాడమీ Stieglitz, చైకోవ్స్కి వీధి, 60x86, కాగితం, గోవాష్, 2002

భవనం నమూనా విభాగం అకాడమీ Stieglitz, చైకోవ్స్కి వీధి, 60x86, కాగితం, గోవాష్, 2002