చిత్రకారుడు -
ఒలేగ్ Solovyov
  • 8 964 362 30 50
  • sovdesign@mail.ru
  • © ఒలేగ్ Solovyov
  • లో చేసిన 1998
Крыши Петербурга. 60х45, కాగితం, గోవాష్, 2001
09.02.2018
Ужин. Комары на голове.
Ужин, 60х80см, కాన్వాస్, масло. 40 000р.
03.03.2018

Портрет Оли, క్రాఫ్ట్, гуашь 48х68см

ప్రధాన » పెయింటింగ్ » Портрет Оли, క్రాఫ్ట్, гуашь 48х68см

портрет жены

Портрет Оли 2018 క్రాఫ్ట్, гуашь 48х68см.

портрет жены