చిత్రకారుడు -
ఒలేగ్ Solovyov
  • 8 964 362 30 50
  • sovdesign@mail.ru
  • © ఒలేగ్ Solovyov
  • లో చేసిన 1998

అసెంబ్లీ హాల్ అకాడమీ Stieglitz పెట్టారు ఆర్ట్స్. 110X70, కార్డ్బోర్డ్, పెన్సిల్, పాస్టెల్. 2006