చిత్రకారుడు -
ఒలేగ్ Solovyov
  • 8 964 362 30 50
  • sovdesign@mail.ru
  • © ఒలేగ్ Solovyov
  • లో చేసిన 1998

బెర్త్. పీటర్-పావెల్ కోట. 80х40 క్రాఫ్ట్, బొగ్గు పెన్సిల్. 2002జి.