கலைஞர் -
ஒலெக் சோலோவியோவ்
  • 8 964 362 30 50
  • sovdesign@mail.ru
  • © Oleg Solovyov
  • செய்யப்பட்ட 1998
பெட்ரோகிராட்காவில் உள்ள மசூதி. 45ห90, கருப்பு காகிதம், ஜெல் வெள்ளை பேனா.2005
06.02.2018
பெட்ரோகிராட்கா. 50ห90, கைவினை குறிப்பான்.2005
08.02.2018

Stieglitz அகாடமி வடிவமைப்பு துறை கட்டிடம், சாய்கோவ்ஸ்கி தெரு, 60ḫ86, காகித, கோவேக், 2002

வீடு » ஓவியம் » Stieglitz அகாடமி வடிவமைப்பு துறை கட்டிடம், சாய்கோவ்ஸ்கி தெரு, 60ḫ86, காகித, கோவேக், 2002

Stieglitz அகாடமி வடிவமைப்பு துறை கட்டிடம், சாய்கோவ்ஸ்கி தெரு, 60ḫ86, காகித, கோவேக், 2002