கலைஞர் -
ஒலெக் சோலோவியோவ்
  • 8 964 362 30 50
  • sovdesign@mail.ru
  • © Oleg Solovyov
  • செய்யப்பட்ட 1998
நகர்ப்புற நிலப்பரப்பு
05.02.2018
Stieglitz அகாடமி வடிவமைப்பு துறை கட்டிடம், சாய்கோவ்ஸ்கி தெரு, 60ḫ86, காகித, கோவேக், 2002
07.02.2018

பெட்ரோகிராட்காவில் உள்ள மசூதி. 45ห90, கருப்பு காகிதம், ஜெல் வெள்ளை பேனா.2005

வீடு » கிராபிக்ஸ் » பெட்ரோகிராட்காவில் உள்ள மசூதி. 45ห90, கருப்பு காகிதம், ஜெல் வெள்ளை பேனா.2005

பெட்ரோகிராட்காவில் உள்ள மசூதி. 45ห90, கருப்பு காகிதம், ஜெல் வெள்ளை பேனா.2005

பெட்ரோகிராட்காவில் உள்ள மசூதி. 45ห90, கருப்பு காகிதம், ஜெல் வெள்ளை பேனா.2005