கலைஞர் -
ஒலெக் சோலோவியோவ்
  • 8 964 362 30 50
  • sovdesign@mail.ru
  • © Oleg Solovyov
  • செய்யப்பட்ட 1998
பெட்ரோகிராட்கா. 50ห90, கைவினை குறிப்பான்.2005
08.02.2018
இரவு உணவு. தலையில் கொசுக்கள்.
இரவு உணவு, 60x80 செ.மீ, கேன்வாஸ், எண்ணெய். 40 000ப.
03.03.2018

பீட்டர்ஸ்பர்க்கின் கூரைகள். 60x45, காகித, கோவேக், 2001

வீடு » ஓவியம் » பீட்டர்ஸ்பர்க்கின் கூரைகள். 60x45, காகித, கோவேக், 2001

பீட்டர்ஸ்பர்க்கின் கூரைகள். 60x45, காகித, கோவேக், 2001