கலைஞர் -
ஒலெக் சோலோவியோவ்
  • 8 964 362 30 50
  • sovdesign@mail.ru
  • © Oleg Solovyov
  • செய்யப்பட்ட 1998

ஸ்டீகிளிட்ஸ் பெயரிடப்பட்டது கலை சட்டமன்ற ஹால் அகாடமி. 110x70, அட்டை, பென்சில், மென்மையான வெளிர். 2006