கலைஞர் -
ஒலெக் சோலோவியோவ்
  • 8 964 362 30 50
  • sovdesign@mail.ru
  • © Oleg Solovyov
  • செய்யப்பட்ட 1998

செயிண்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க், புஷ்கின் தோட்டம். 96ḫ43mm அட்டை, மை,கோவேக். 2006

செயிண்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க், புஷ்கின் தோட்டம். 96ḫ43mm அட்டை, மை,கோவேக். 2006