கலைஞர் -
ஒலெக் சோலோவியோவ்
  • 8 964 362 30 50
  • sovdesign@mail.ru
  • © Oleg Solovyov
  • செய்யப்பட்ட 1998
Vitebsk ரயில் நிலையம். 60ரூ60, கருப்பு காகிதம், ஹீலியம் வெள்ளை பேனா. 2005
06.01.2018
வண்டு வரைதல். மாபெரும் குச்சி பூச்சி.
வண்டு வரைதல். மாபெரும் குச்சி பூச்சி.
08.01.2018

ஸ்டீகிளிட்ஸ் பெயரிடப்பட்டது கலை சட்டமன்ற ஹால் அகாடமி. 110x70, அட்டை, பென்சில், மென்மையான வெளிர். 2006

வீடு » கிராபிக்ஸ் » ஸ்டீகிளிட்ஸ் பெயரிடப்பட்டது கலை சட்டமன்ற ஹால் அகாடமி. 110x70, அட்டை, பென்சில், மென்மையான வெளிர். 2006

ஸ்டீகிளிட்ஸ் பெயரிடப்பட்டது கலை சட்டமன்ற ஹால் அகாடமி. 110x70, அட்டை, பென்சில், மென்மையான வெளிர். 2006