målare -
oleg Solovyov

gata Pestelya, kyrka, 86x40, papper, gouache, 2002