piktor -
Oleg Solovyov
Крыши Петербурга. 60х45, letër, bojë uji opake, 2001
09.02.2018
Ужин. Комары на голове.
Ужин, 60х80см, kanavacë, vaj. 40 000p.
03.03.2018

Портрет Оли, kraft, гуашь 48х68см

kryesor » pikturë » Портрет Оли, kraft, гуашь 48х68см

портрет жены

Портрет Оли 2018 kraft, гуашь 48х68см.

портрет жены