piktor -
Oleg Solovyov

 

Vizatimi i brumbullit të rinocerontëve. 30x20, letër, shënues, stilolapsa heliumi. 2001

Vizatimi i brumbullit të rinocerontëve. 30x20, letër, shënues, stilolapsa heliumi. 2001