piktor -
Oleg Solovyov

Rruga Pestel, Kisha, 86x40, letër, bojë uji opake, 2002