piktor -
Oleg Solovyov

Urë banke, 80x60, letër, bojë uji opake, 2002

Urë banke, 80x60, letër, bojë uji opake, 2002