maliar -
Oleg Solovjov

Bankový most, 80x60, papier, gvaše, 2002

Bankový most, 80x60, papier, gvaše, 2002