maliar -
Oleg Solovjov

Anichkov most, 80x40, papier, gvaše, 2002