චිත්ර ශිල්පියෙකු -
ඔලෙග් Solovyov
කැන්වස් මත තෙල් සායම් මිලදී ගැනීමට දේ: ඉහළ 20 හොඳ උදාහරණ
03.05.2018
ප්රධාන » පුවත් » අභ්යන්තර කිරීමට හොඳම ඡායාරූප: 30 fotoprimerov

අභ්යන්තර කිරීමට හොඳම ඡායාරූප: 30 fotoprimerov

අභ්යන්තර සැරසිලි කලාවන්ද සඳහා පින්තූර විලාසිතා එළියට බසින්නේ නැත. කලාකරුවන් වෙනස්, මෝස්තර ලියන, සිතුවම් ස්ථානගත හා ජ්යාමිතිය - කැන්වස් නමුත් ජනප්රිය සැරසිලි පරම ඕනෑම කාමරයේ රැඳී. ඊටත් කලින් පමණක් ධනවත් මිනිසුන් ස්වාමිවරුන් ක්රියා මිලදී ගන්න පුළුවන් වුනා. දැන් තෝරා අති විශාල වේ: මුල්, ප්රසිද්ධ කෘතීන් පිටපත්, විලාසිතා කලාකරුවන් හෝ අප්රකට චිත්ර ශිල්පීන් පිටපත් කලාකෘති, ලියැවුණු පත පෝස්ටර්.

ගේ ටිකක් ගැන අපි දැන් සලකා බලමු, නිවැරදි චිත්රයක් තෝරා ගැනීමට ආකාරය, ඔබේ කාමරය සඳහා තනි තනි ශෛලිය වී ඇත, රසවත් බලා මුල්.

පළමු නීති එක් - චිත්ර තෝරාගත්, වර්ණ සංයුතිය හා විලාසය පහත සඳහන්, වන කාමරයේ සැරසී ඇත. ඇත්තෙන්ම, ඔබ රසයකින් ඇති අතර අලංකරණය පිළිබඳව අදහසක් තිබේ නම් - කාර්යයට ඔබ ශක්තිය. එසේ නැත්නම් - වෘත්තීයවේදීන් සම්බන්ධ. ඔවුන් නිවැරදිව අයිතිය රෙදි ගන්න, කාමරයේ යහපත් පිටපතක් පරිපූර්ණත්වයට.

බිත්ති සැරසිලි කිරීමට දේ කලා?

 • චිත්ර ශිල්පියා තෙල් චිත්රයක් මවා නම්, පසුව රෙදි, දැවැන්ත බෑගට් විසින් සකස්, හොඳින් කාමරයේ සම්භාව්ය ශෛලිය හිලව්. Avant-මට්ටමේ විලාසිතා සුලභතාවය වැඩ ඕනෑම කාමරයේ සැරසීම හැකි.
 • කාමර සඳහා, которые оформлены в стиле ретро или поп-арт, рекомендуется дизайнерами интерьера приобретать картины, нарисованные акриловыми красками.
 • Великолепные акварельные пейзажи или натюрморты гармонично впишутся в стиль прованс, шебби-шик либо кантри.
 • රූප. Работы, выполненные в этом виде изобразительного искусства, обрамленные в стекло и аккуратную рамку, становятся изюминкой стиля эклектик.
 • Постер. Простой и оригинальный декор, который чаще всего дизайнеры выбирают для помещений в стиле хай-тек либо минимализм.
 • Если художественное полотно напечатано на холсте, а чаще всего это работы именитых мастеров, всемирноизвестные произведения, то это только мнимая роскошь.
 • Фотография – это хоть и не самый молодой вид искусства, однако один из самых популярных в последнее время. Работы многих фотографов вызывают немалое восхищение во всем мире. Лучшие дома украшены не только личными снимками, но и работами фотохудожников.

අභ්යන්තරයේ පින්තාරු කිරීම

Разобравшись немного с техниками, поговорим о правильном размещении картин.

 • Современные полотна в помещениях применяют либо как независимый декор, либо как часть более сложной композиции.
 • Особенно удачно смотрятся картины над диваном, ඒ අඩුව පිරවීම සඳහා උත්සාහ සැරසිළි පිහිටුවීමට සහ පොදුවේ සමස්ත අභ්යන්තර තුලනය ආකාරයෙන්.
 • කාමරයේ ලාච්චු ක පපුව තිබේ නම්, ඔබ රූප කිහිපයකින් ලස්සන එකතුවක් තෝරා ගත හැකිය. එය දෙස බලා විශේෂයෙන්ම සිත්, ඔවුන් පරිපූර්ණත්වයට අයිතිය උපාංග සොයා ගැනීමට නම්.
 • උඳුන්, - විස්තර, උණුසුම් ප්රියජනක ඕනෑම කාමරයේ ලබා දෙන. ඒ නිසා, විශේෂ ප්රේමය සමග පින්තූරයක් රැගෙන, මේ ක්රියාත්මක සහය.
 • කාමරයේ නිදහස් බිත්ති ගැලරියක් ඔබට නිර්මාණය කිරීමට ඉඩ. Это необычайно популярный прием среди европейских дизайнеров. В чем суть? Целая стена заполняется разнообразными картинами, постерами, фотографиями, открытками. ප්රධාන දෙය, чтобы они дополняли друг друга, были в одной тематике и похожей цветовой гамме.
 • Полки – одно из немногих частых мест размещения художественных изображений.

 

Какой вывод из описанных мест расположения полотен: выбирая картины и места их местоположения, учитывайте общую концепцию помещения, цветовую палитру а, также, личные предпочтения. Не стоит размещать те изображения, которые не вызовут отклик в вашей душе. Все картины должны вдохновлять, радовать глаз и нести определенный смысл именно для обитателей комнаты.

Напоследок, несколько правил и принципов выбора картин для интерьера:

 • Если комната создана в достаточно насыщенных тонах, то в противоположность им все картины подбирайте спокойные. සහ අනෙක් අතට: яркие краски отлично сочетаются со стенами в нейтральных тонах. Бывает ситуация, когда любимое изображение в той же цветовой палитре, как и окружающая обстановка. Выходом из ситуации станет контрастная рама. И не забывайте правило: темные оттенки уменьшают пространство, а светлые – расширяют.
 • Крупные портреты, расположенные вертикально, гармонично и выигрышно смотрятся только в помещении с высокими потолками. В стандартных квартирах размещайте полотна горизонтально. Но и перегружать маленькое пространство не стоит.
 • Наилучшим образом размещать изображение следует так, чтобы центральная точка находилась на уровне глаз.
 • Модульные изображение приобрели необычайную популярность. Тематика разнообразна: от природы до фантазийных пейзажей. Их можно найти и в жилых домах, и в офисных помещениях. Модульные картины придают интерьеру оригинальность и новизну.
 • Размещая абстрактные изображения, проследите, чтобы фон не портил взгляд на само полотно. Ведь узоры, особенно яркие, выставят абстрактное изображение в невыгодном свете.
 • Для создания динамизма в помещении, картины размещают ассиметрично друг другу.

Важно понимать основное правило: изображение обязано гармонично вписаться в интерьер декорируемой комнаты. ඔබගේ නිවසේ සැරසීම කලාත්මක රූප අවශ්ය - ඔබ පරම අද්විතීය වායුගෝලය නිර්මාණය.

අභ්යන්තර තීන්ත ආලේප සිටීග්ලිට්ස් නමින් නම් කලා සමුළු ශාලාව ඇකඩමි. 110x70, කාඩ්බෝඩ්, පැන්සල්, පැස්ටල්. 2006අභ්යන්තර තීන්ත ආලේපඅභ්යන්තර තීන්ත ආලේපඅභ්යන්තරයේ පින්තාරු කිරීමඅභ්යන්තර තීන්ත ආලේප අභ්යන්තර තීන්ත ආලේප අභ්යන්තරයේ පින්තාරු කිරීමඅභ්යන්තරයේ පින්තාරු කිරීම

ශාන්ත පීටර්ස්බර්ග් නුවර සිතුවම් පාවිච්චි, ඇණවුම් කිරීමට ඡායාරූප, අභ්යන්තර තීන්ත ආලේප.
කැන්වස් මත තෙල් සායම් මිල. ඇඳීම සඳහා වන මිල, රූප, තීන්ත, gouache, කඩදාසි, පොප් කලාව, Avant-මට්ටමේ, සමකාලීන චිත්ර, චිත්ර ශිල්පියෙකු.

මගේ වැඩ කටයුතු උදාහරණ: සිතුවම් | පින්තූරයක් | කළඹ