malarz -
Oleg Sołowjow

Portret żony

Portret Oli 2018 Kraft, gwasz 48h68sm.

Portret żony