malarz -
Oleg Sołowjow

ulica Pestelya, kościół, 86x40, papier, gwasz, 2002