कलाकार -
ओलेग सोलोभीभ
  • 8 964 362 30 50
  • sovdesign@mail.ru
  • । ओलेग सोलोभीभ
  • मा बनेको 1998
पेट्रोग्रादकामा मस्जिद. 45х। ०, कालो कागज, जेल सेतो कलम २०० 2005
06.02.2018
पेट्रोग्रादका. 50х। ०, शिल्प मार्कर। २००।
08.02.2018

स्टिग्लिट्ज एकेडेमीको डिजाइन विभागको भवन, चायकोव्स्की सडक, 60x86, कागज, gouache, 2002

मुख्य » चित्रकला » स्टिग्लिट्ज एकेडेमीको डिजाइन विभागको भवन, चायकोव्स्की सडक, 60x86, कागज, gouache, 2002

स्टिग्लिट्ज एकेडेमीको डिजाइन विभागको भवन, चायकोव्स्की सडक, 60x86, कागज, gouache, 2002