कलाकार -
ओलेग सोलोभीभ
  • 8 964 362 30 50
  • sovdesign@mail.ru
  • । ओलेग सोलोभीभ
  • मा बनेको 1998
शहरी परिदृश्य
05.02.2018
स्टिग्लिट्ज एकेडेमीको डिजाइन विभागको भवन, चायकोव्स्की सडक, 60x86, कागज, gouache, 2002
07.02.2018

पेट्रोग्रादकामा मस्जिद. 45х। ०, कालो कागज, जेल सेतो कलम २०० 2005

मुख्य » ग्राफिक्स » पेट्रोग्रादकामा मस्जिद. 45х। ०, कालो कागज, जेल सेतो कलम २०० 2005

पेट्रोग्रादकामा मस्जिद. 45х। ०, कालो कागज, जेल सेतो कलम २०० 2005

पेट्रोग्रादकामा मस्जिद. 45х। ०, कालो कागज, जेल सेतो कलम २०० 2005