कलाकार -
ओलेग सोलोभीभ
  • 8 964 362 30 50
  • sovdesign@mail.ru
  • । ओलेग सोलोभीभ
  • मा बनेको 1998
पेट्रोग्रादका. 50х। ०, शिल्प मार्कर। २००।
08.02.2018
बेलुकाको खाना. टाउकोमा लामखुट्टे.
बेलुकाको खाना, 60хх०, क्यानभास, तेल. 40 000पी.
03.03.2018

सेन्ट पीटर्सबर्गका छत. 60хх।, कागज, gouache, 2001

मुख्य » चित्रकला » सेन्ट पीटर्सबर्गका छत. 60хх।, कागज, gouache, 2001

सेन्ट पीटर्सबर्गका छत. 60хх।, कागज, gouache, 2001