कलाकार -
ओलेग सोलोभीभ
  • 8 964 362 30 50
  • sovdesign@mail.ru
  • । ओलेग सोलोभीभ
  • मा बनेको 1998
सेन्ट पीटर्सबर्गका छत. 60хх।, कागज, gouache, 2001
09.02.2018
किलर व्हेल 2018, कागज, मसी, 70х। ०, кот, बिरालो
किलर व्हेल, तेल चित्रण x०x90 सेमी. 30 000पी.
04.03.2018

बेलुकाको खाना, 60хх०, क्यानभास, तेल. 40 000पी.

मुख्य » चित्रकला » बेलुकाको खाना, 60хх०, क्यानभास, तेल. 40 000पी.

बेलुकाको खाना. टाउकोमा लामखुट्टे.

बेलुकाको खाना. टाउकोमा लामखुट्टे. तेल x०x60. 2008