ပန်းချီဆရာ -
Oleg Solovyov
စကြ ၀ .ာ 2018, ပိုက်ဆံချည်ထည်ပိတ်, ဆီ, 90х70см 35 000p.
05.03.2018
ကျီးရေနံပန်းချီ
Raven. ရေနံပန်းချီ 90x70cm. 45 000p.
04.04.2018

တိရိစ္ဆာန်ရစ်သမ် Z, ပိုက်ဆံချည်ထည်ပိတ်, ဆီ, 90х70см, 40 000p.

အဓိက » ဂရပ်ဖစ် » တိရိစ္ဆာန်ရစ်သမ် Z, ပိုက်ဆံချည်ထည်ပိတ်, ဆီ, 90х70см, 40 000p.

တိရိစ္ဆာန်ရစ်သမ် Z
Animal rhythm Z

အကြံ. ပန်းချီ, ပိုက်ဆံချည်ထည်ပိတ်, ဆီ

အကြံ. ပန်းချီ, ပိုက်ဆံချည်ထည်ပိတ်, ဆီ, 90х70см.
စုပေါင်း. ပန်းချီကား, ပတ္တူပေါ်တွင်ရေနံ, 90x70cm.
ပြည်ထဲရေးပန်းချီ
ပြည်ထဲရေးပန်းချီ
Painting for interior

Рисунок зебры тушью

Рисунок зебры тушью
Picture of zebra with inkРисунок зебры тушьюЗебры, စက္ကူ, မင် Зебры, စက္ကူ, မင် Рисунок зебры тушью

Зебры, စက္ကူ, မင်, формат А3

Зебры, စက္ကူ, မင်, формат А3
Zebras, paper, ink, A3 format

Зебры, စက္ကူ, မင်

Рисунок зебры тушью

Рисунок зебры тушью

Зебры, စက္ကူ, မင်

Зебры, စက္ကူ, မင်

Рисунок зебры тушьюတိရိစ္ဆာန်ရစ်သမ် Z

တိရိစ္ဆာန်ရစ်သမ် Z

Роспись стенРоспись стен

Роспись стен
Wall painting

Роспись стен

Роспись куртки

Роспись куртки
Jacket painting

Роспись куртки

Печать на куртке
Printing on a jacket

Роспись подошки

Дизайн подушки
Cushion Design

Аэрография на авто

Аэрография на авто
Aerography on the car

Дизайн чехла для телефона

Дизайн чехла для телефона
Design cover for phone

Роспись стен, граффити, стрит арт

Роспись стен, граффити, стрит арт
Wall painting, graffiti, street art

Поп-арт, ပန်းချီ, цвет
Pop art, painting, color

Поп-арт, ပန်းချီ, цвет

Поп-арт, ပန်းချီ, цвет

Поп-арт, ပန်းချီ, цвет